Jara

Zavod Jara je nevladna in nepridobitna organizacija.

Zavod Jara sodeluje in podpira knjižnice, da se razvijejo v središča znanja, kulture in socialnega dialoga.

To pomeni, da v danih razmerah razvijajo tiste storitve, ki jih potrebujejo potencialni uporabniki.

V ta namen zavod Jara:

 • organizira in izvaja izobraževanja knjižničarjev in vodij knjižnic
 • organizira strokovne konference
 • pridobiva in vodi projekte s področja razvoja knjižnic in usposabljanja knjižničarjev
 • spodbuja in usmerja dostop do digitalizirane kulturne dediščine knjižnic in drugih lokalnih organizacij
 • svetuje in pomaga knjižnicam pri razvoju novih storitev.

Zavod Jara vodi Breda Karun.

Podatki:

Jara, zavod za razvoj knjižnic
3691969000
76324729
02022-0258418048 pri Novi ljubljanski banki
4.1.2010
Št. Jurij 52, 1290 Grosuplje, Slovenija
+386 1 7862 116, +386 31 235 470
breda.karun@jara.si

Vodstvo

Brada Karun

Knjižničarka

Od leta 1981 do 2004 zaposlena v Knjižnici Otona Župančiča v Ljubljani, najprej kot informatorka, potem vodja nabave in obdelave in nazadnje kot pomočnica direktorja.

Vodila je uvajanje avtomatizacije v knjižnico in koordinirala prehod na knjižnični sistem COBISS.

Uvajala in koordinirala je vzpostavljanje storitev za posebne skupine uporabnikov, kot so Borza dela, Borza znanja, Središče za mlade, knjižnica na železniški postaji. V obdobju, ko je bila pomočnica direktorja, so se v knjižnici uvedli sodobni principi vodenja in timskega dela.

Od leta 2004 do 2010 je bila koordinatorka osrednjih območnih knjižnic (OOK) v Narodni in univerzitetni knjižnici.

Strokovno delo v Sloveniji

Med leti 1991 in 2000 je sodelovala v neformalni delovni skupini splošnih knjižnic, ki je koordinirala uvajanje sistema v splošnih knjižnicah in pripravljala enotne zahteve glede delovanja COBISSa.

Dve leti (1994-96) je bila predsednica Sekcije za vsebinsko obdelavo pri Zvezi bibliotekarskih društev Slovenije (ZBDS). Od leta 1997 do 2003 je bila predsednica Sekcije za splošne knjižnice pri ZBDS, ki je v tem obdobju vpeljala dostop do prve elektronske baze podatkov v vseh splošnih knjižnicah, organizirala prva posvetovanja splošnih knjižnic, vzpostavila spletno stran, izpeljala prvo vseslovensko promocijo splošnih knjižnic, iz katere je izšel Dan splošnih knjižnic, ki ga od tedaj dalje knjižnice praznujejo vsako leto 20.novembra.

Leta 2005 je pripravila projekt vzpostavitve regijskega portala KAMRA, ki ga je do leta 2010 vodila kot izvršna direktorica, kasneje pa kot strokovna sodelavka.

Sodeluje z Združenjem splošnih knjižnic pri pripravi Strategije razvoja splošnih knjižnic do leta 2020, programu izobraževanja direktorjev in srednjega managementa in drugih domačih in mednarodnih projektih.

Mednarodna dejavnost

Med leti 1996 in 2001 je bila strokovna sodelavka Open Society Institute. Ocenjevala je projekte, ki jih je inštitut financiral s programom Library as Community Centre in evalvirala njihovo izvajanje predvsem v vzhodnoevropskih državah.

Bila je nacionalna koordinatorka v projektih, financiranih s sredstvi Evropske komisije: Public Libraries Development Programme, PubliCA, PULMAN, PULMAN-XT, CALIMERA, EuropeanaLocal, ENTITLE, LoCloud.

Pridobila in vodila je tri projekte mobilnosti, financirana s programa Vseživljenjsko učenje in Erasmus+.

Bila je ocenjevalka projektov 6.okvirnega programa IST in Vseživljenjskega učenja.

V letih 2005 do 2010 je bila članica upravnega odbora National Authorities of Public Libraries in Europe (NAPLE) in članica delovnih skupin agregatorjev in uporabnikov pri Europeani.

Od leta 2009 do 2012 je vodila Public Library Innovation Programme pri organizaciji EIFL.

Od leta 2015 je nacionalna ambasadorka triletnega programa INELI Balkan, ki povezuje knjižničarje balkanskih držav in jim omogoča sodelovanje pri razvoju inovacij, e-učenja in eksperimentiranja z novimi idejami.

Ponudba izobraževanj

Uvedba nove storitve v splošni knjižnici – od ideje do trajne umestitve v program

 • kako izbrati pravo idejo
 • pridobivanje sredstev za projekt
 • implementacija storitve
 • partnerstvo
 • merjenje učinkov storitve
 • promocija in zagovorništvo za trajno umestitev storitve in njen razvoj.

Izvedba: delavnica (8 ur)

Zagovorništvo ali Kako pridobiti in obdržati podporo v knjižnici

 • Kaj je zagovorništvo?
 • Kako pridobiti podporo knjižnici pri zaposlenih, članih sveta, politiki, uporabnikih?
 • Komuniciranje z javnostjo, doseganje uporabnikov in neuporabnikov, blagovna znamka, lobiranje
 • Kateri so dejavniki uspeha?
 • Cilji zagovorništva in kako jih doseči

Izvedba: delavnica (3-5 ur)

Priročnik: Zagovorništvo v knjižnici
Za naročilo pišite na naslov breda.karun@jara.si

Pisanje za splet

 • V čem se pisanje za splet razlikuje od pisanja za tiskane medije
 • Kako berejo spletne strani uporabniki
 • Pravila, ki jih moramo upoštevati pri pisanju za splet
 • Kaj upoštevati, ko pišemo zgodbe za KAMRO

Možni sta dve izvedbi:
Predavanje (1 ura) ali pradavanje in vaje (2 uri)

Možnosti knjižnic za pridobivanje sredstev za razvoj na razpisih

 • Splošna pravila, ki jih je treba upoštevati pri kandidiranju na razpise
 • Pregled strateških dokumentov, ki so osnova za različne programe
 • Evropski programi
 • Strukturni skladi

Možni sta dve izvedbi:
Predavanje (ura in pol) ali delavnica ( 4 ure)

Merjenje vplivov splošnih knjižnic

 • zakaj meriti učinkovitost in uspešnost knjižnic
 • kulturni in socialni vplivi na skupnost
 • metodologija merjenja
 • ekonomski vplivi.

Izvedba:
predavanje (ura in pol)

Sodobni trendi v razvoju splošnih knjižnic

 • zakaj so knjižnice v krizi in zakaj so spremembe nujne
 • pregled najnovejših strategij knjižničarsko razvitih držav
 • primeri sodobnih storitev splošnih knjižnic

Izvedba:
predavanje (ura in pol)

Projekti

Mobilnost knjižničarjev za kvalitetnejše storitve / program Erasmus+, mobilnost, 2015

Dvotedenske mobilnosti v 4 uglednih partnerskih knjižnicah se je udeležilo 8 mlajših knjižničarjev, po dva pri vsakem od partnerjev. Partnerske knjižnice so Gradska knjižnica Zadar, Knjižnice Barcelone, Knjižnica Tårnby (Danska) in Mestna knjižnica Helsinki.
Udeleženci so med mobilnostjo vsakodnevno beležili svoje vtise na blogu Knjižničarji v svetu – Čezplanke nad zaplankanost

Vloga splošnih knjižnic na področju socialnega vključevanja, 2015

Projekt je financirala organizacija Public Libraries 2020.

Zavod Jara v sodelovanju z Združenjem splošnih knjižnic s tem projektom izvaja nacionalno zagovorniško kampanjo, s katero bomo prikazali vlogo splošnih knjižnic v premagovanju socialne izključenosti. Takšno kampanjo je mogoče izvesti le, če so na voljo verodostojni primeri in dokazani vplivi storitev knjižnic na izbrane ciljne skupine. Zato se v 6 knjižnicah, ki že izvajajo storitve za podporo socialni vključenosti, sistematično meri vplive teh storitev na uporabnike in uporabi te podatke za lokalno in nacionalno zagovorniško kampanjo. Istočasno želimo s tem projektom preseči splošno razširjeno razumevanje knjižnic kot izključno kulturnih institucij.

LoCloud, program ICT PSP, Best Practice Network, 2013-2016

Koordinator projekta je Norveški nacionalni arhiv, sodeluje 32 partnerjev iz 28 držav. Slovenska partnerja sta Javni zavod republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine in Zavod Jara.

Projekt LoCloud bo preizkusil potencial različnih tehnologij v oblaku za agregiranje digitalnih vsebin, ki bodo v pomoč lokalnim ustanovam, da bodo svoje digitalne vsebine predstavile preko Europeane.eu . Razvil bo tudi številne mikro servise kot na primer za geolociranje, obogatitev metapodatkov, večjezične slovarje za lokalno zgodovino in arheologijo, seznam historičnih zemljepisnih imen in Wikimedia aplikacije za vsebine, ki jih prispevajo uporabniki.

Rezultat projekta LoCloud bo dostop do 4 milionov novih objektov na Europeani.

EuropeanaAwarness, program ICT PSP, Best Practices Network, 2012-2014

Zavod Jara je skupaj z Narodno in univerzitetno knjižnico (NUK) sodeloval v Delovnem sklopu 1: »Medijska kampanja« pri organizaciji in izvedbi dnevov zbiranja spominov na 1. svetovno vojno. Zavod Jara je bil odgovoren za prevod spletne strani Europeana 1914-1918 v slovenščino in je v sodelovanju z lokalnimi organizatorji spomladi 2012 in 2013 izvedel pet dogodkov zbiranja: v Goriški knjižnici Franceta Bevka, Vojaškem muzeju slovenske vojske v Mariboru in v Osrednji knjižnici Celje, v Mestni knjižnici Ljubljana in Knjižnici Logatec.

Library for All, program Vseživljenjsko učenje / Leonardo da Vinci / Mobility, 2012

Projekt mobilnosti je bil izveden oktobra 2012. Udeleženci mobilnosti so mladi perspektivni knjižničarji iz različnih slovenskih splošnih knjižnic, ki v zadnjih letih aktivno delujejo na področju razvoja knjižnic na nacionalnem nivoju: v Sekciji za splošne knjižnice pri Zvezi bibliotekarskih društev Slovenije, Združenju splošnih knjižnic ali kot regijski koordinatorji v sistemu osrednjih območnih knjižnic.

Na enotedenski mobilnosti so spoznali nekaj naprednih knjižnic in njihove stanovske organizacije v Litvi ter navezali stike za morebitne prihodnje projekte.

Razvoj portala KAMRA.

Zavod Jara sodeluje z Osrednjo knjižnico Celje, ki upravlja portal, na področju razvoja in posredovanja vsebin na Europeano ter s tem povezanimi vsebinskimi in pravno-formalnimi zadevami.

V letu 2012 je bil dokončan razvojni projekt prenove iskalnika in celostne podobe portala z novimi funkcionalnostmi. Urejeno je bilo področje licenciranja vsebin z uvedbo licence Creative Commons.